Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

86 65 92 22
jpbc@jpbc.dk

Persondatapolitik

 

Persondatapolitik
for
JPBC A/S
Frederiksgade 33
8840 Rødkærsbro

 

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med forespørgsel, tilbud, køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos JPBC A/S.

Når du selv giver personoplysninger til JPBC A/S via mail, elektronisk, telefon eller direkte - accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at JPBC A/S opfylder dit forespørgsel/tilbud/ køb/service/opgave på den bedst mulige måde.

JPBC A/S - Profil

JPBC A/S blev etableret i 1986 på Frederiksgade i Rødkærsbro ved Viborg. JPBC A/S er underleverandør/ samarbejdspartner af løsninger og produkter inden for pladebearbejdning, rørlaserskæring og konstruktion.

JPBC A/S beskæftiger i dag omkring 60 medarbejdere og har løbende udvidet produktions- arealet - senest i 2019, hvor firmaet voksede til i alt 10.000 m2. Firmaet råder over en stor maskinpark, som løbende er blevet udbygget, og har ligeledes egne lastbiler.

Vi passer godt på dine oplysninger!

JPBC A/S ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, leverandører, bestyrelse og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

Henrik Høgh er indehaver af firmaet JPBC A/S og hermed den dataansvarlige for virksomheden.

Kontaktoplysninger:

JPBC A/S
Frederiksgade 33, 8840 Rødkærsbro
Henrik Høgh, Tlf.:87 51 12 30, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


JPBC A/S udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af JPBC A/S.

JPBC A/S indsamler følgende personoplysninger

Kunder

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Leverandører

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse. Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Følsomme personoplysninger kun i nødvendige tilfælde indsamles disse
 • Fortrolige personoplysninger før/under/efter ansættelse

Bestyrelse

 • Almindelige personoplysninger under/efter bestyrelsespost. Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med bestyrelsesposten.

Formål

JPBC A/S indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører, bestyrelse og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil JPBC A/S indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Udførelse af opgaver for kunder
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte
 • Kontaktinformation og andre nødvendige informationer vedrørende bestyrelse


Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når JPBC A/S efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

JPBC A/S videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

JPBC A/S benytter databehandlere til backup og til behandling af løn og økonomi. Disse firmaer behandler udelukkende oplysninger på JPBC A/S ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen.

JPBC A/S kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos JPBC A/S gemmer vi din ansøgning elektronisk under rekrutteringsprocessen.

JPBC A/S behandler dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om JPBC A/S vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun ledelsen hos JPBC A/S har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Der fremsendes afslag til personer, der ikke måtte komme i betragtning.

Hvis JPBC A/S ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen. Herefter slettes oplysningerne.

Sikkerhed

JPBC A/S har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Anvendes iht. lovgivningen

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)

JPBC A/S behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder, leverandører, bestyrelse og ansatte:
Opfyldelse af en kontrakt

 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retlige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos JPBC A/S, så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen:

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt” Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har JPBC A/S fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

JPBC A/S kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til JPBC A/S ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

DPO:

 • Belinda Høgh, Tlf.: 87 51 12 20, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Sofie Boilesen, Tlf.: 87 51 12 28, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ';document.getElementById('cloakdfe0bb30ec8ca3f4c864f82c23aa2d51').innerHTML += ''+addy_textdfe0bb30ec8ca3f4c864f82c23aa2d51+'<\/a>';

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk